Om WTM


 

WTM AB grundades 1992 i Munka Ljungby, en liten by utanför Ängelholm i Skåne, och har sedan dess jobbat med produktutveckling, installation samt service av miljövänlig avfallshantering. Vi specialicerar oss på att ta fram specialdesignade produkter som löser kundens problem sett från ett helhetsperspektiv där exempel följande ingår:

  • imageHur uppstår avfallet
  • Vilka legala krav finns på orten/landet
  • Vilken arbetskraft och kompetens finns att tillgå
  • Vilka möjligheter finns för eftertransport / behandling lokalt

I dag jobbar vi på flera marknader och knyter då kontakter med lokala partners för att kunna erbjuda lokala helhetslösningar.

Kontaktuppgifter

Birger Höström (CEO)
+46 708 270 100

Anders Hörström (CFO)
+46 708 270 999

Huvudkontor:

WTM AB Box 4
Besöksadress:
Företagaregatan 18
SE-266 21, Munka Ljungby
Sweden

Tel: +46 431 43 23 30

Regionalt kontor:

WTM AB
217/5 Nguyen Dinh Chinh Ward 11
Phu Nhuan District
Ho Chi Minh City
Vietnam